سایت شرکت دیموند طب

09/10/2021 21:16

شرکت دیموند طب جراح در رراستای خدمت رسانی در حوزه تولید و توزیع تجهیزات پزشکی با حضور افرادبا تجربه و متخصص در زمینه تجهیزات پزشکی تاسیس شده است.

مهم تریت هدف موسسین فراهم نمودن تجهیزات و ارائه خدمات برای مراکز درمانی و پزشکان محترم است.
امید است با یاری خداوند متعال ,حمایت مراکز درمانی واداره تجهیزات پزشکی گامی کوچک

در راستای تولید و توزیع تجهیزات پزشکی و ارتقاء آن برداریم.

 

 

 

رفتن به سایت شرکت دیموند طب