وب سایت کمپین #من_برنامه‎‎‎‎_نویسم

02/12/2021 19:07

کمپین #من_برنامه_‎‎‎‎نویسم

مشکلات برنامه نویسان

زمان تحویل محصول

بسیاری از برنامه نویسان در تحویل پروژه با کارفرما به مشکل می خورند که این مسئله در اکثر حوزه ها به یک مسئله تبدیل میشود.

محاسبه دقیق دستمزد برنامه نویس

کارفرما ها نمیتوانند دستمزد دقیق را محاسبه کنند چون دقیقا نمیدانند چه عملیات هایی برای کارشان باید انجام شود تا بتوانند محصول خود را تحویل بگیرند.

مالکیت سورس با کیست؟!

برنامه نویسان مشکلات زیادی با کارفرما بر سر مالکیت سورس یا کد محصول را دارند.

کد زدن اصولی

برنامه نویسان باید به صورت تمیز کد بزنند به طوری که برنامه نویسان دیگر هم بتوانند کد های شما را کامل بفهمند.

نبودن منبع خوب برای ایرانیان

منبع با کیفیت آموزشی در ایران برای برنامه نویسی خیلی کم است..

طراحی frontend

همه برنامه نویسان backend نمی توانند طراحی UI/UX محصول شما را بزنند..

هدف ما از برگذاری این کمپین چیست؟

کمپین هدف های مهمی را دنبال میکند پس در ادامه همراه ما باشید…

1.برقراری ارتباط خوب بین کارفرما و برنامه نویسان

2.آشنایی برنامه نویسان با یک دیگر

3.آشنایی برنامه نویسان با مسائل حقوقی و قراردادی…

4. و دیگر مشکلات برنامهع نویسان..

رفتن به کمپین #من_برنامه‎‎‎‎‎‎نویسم