اپلیکیشن اندرویدی کتابون

12/05/2021 20:01

با بیش از هزار نصب فعال در کافه بازار

معرفی برنامه

کتابون :اپلیکیشن بررسی دانشمندان ایرانی و خارجی از قبیل تاریخچه، دستاوردهای دانشمند و اطلاعات های بسیاری دیگر….با قابلیت جست و جوی دانشمندو افزودن علاقه مندی ها

راهنمای فارسی

و…..

 

اپلیکیشن اندرویدی کتابون توسعه داده شده توسط امیرمهدی نوین فر

 

 

رفتن به اپلیکیشن کتابون در بازار